preloader
 • logo lc
 • Polityka Prywatności Laurens Coster

  1. Informacje ogólne

  Operatorem Serwisu www.laurenscoster.com (dalej “Serwis”), a także administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Laurens Coster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396367, NIP: 701-031-74-69, REGON: 145830835, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 złotych (dalej: „LC”).

  Jesteśmy przekonani, iż opisana poniżej polityka prywatności w pełni wyjaśni Państwu zasady funkcjonowania procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych w naszej firmie. Obowiązujące w LC zasady przetwarzania danych ustanowione zostały na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

  LC wykorzystuje nowoczesne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, oraz nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  2.Informacje w formularzach

  3. Informacja o plikach cookies

  Serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LC. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka Prywatności Google Analytics.

  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  4. Zarządzanie plikami cookies

  Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, można odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  5.Logi serwera.

  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  6.Cele przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem formularza kontaktowego

  Dane zbierane za pośrednictwem formularza będą przetwarzane przez LC w celu obsługi zgłoszenia/zapytania złożonego za pośrednictwem formularza, w szczególności poprzez wysłanie oferty handlowej w odpowiedzi na żądanie złożone za pośrednictwem formularza.

  7.Okres przechowywania danych osobowych

  8. Udostępnianie danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu

  Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane te mogą być udostępniane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa a także podmiotom zapewniającym wsparcie LC przy prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności: doradco prawnym, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych w tym OVH Sp. z o.o., Google Inc., podmiotom audytującym, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z LC w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z LC i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, LC może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne w tym dostarczane przez: Google Inc., Microsoft Inc.

  10. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych użytkowników Serwisu.

  11. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez LC

  12. Inspektor ochrony danych

  LC, działając jako administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem Państwa danych można kierować na adres LC podany w punkcie 1 Polityki Prywatności lub na adres poczty internetowej: iod@laurencoster.com.

 • To_top_arrow